Vào lúc 15h30 ngày 17/8/2020 em Trương Đặng Phúc Hậu lớp 6/2 và em Đặng Tấn Thành lớp 7/2 đã nhặt được một chiếc ví vải, bên trong có số tiền là 2.270.000 đồng của người khác đánh rơi dọc đường Trà Cổ.  sau khi nhặt được 2 em HS này đã mang đến trụ sở Công an xã Trà Cổ để nhờ tìm người đánh rơi để trao trả lại số tài sản bị mất cho chủ sở hữu. Và hiện nay Công an cũng đã tìm được chủ sở hữu chiếc ví đó là Chị Huỳnh Thị mai Phương (Ấp 4 – Trà Cổ).

Trước hành động đẹp của 02 em Trương Đặng Phúc Hậu lớp 6/2 và em Đặng Tấn Thành lớp 7/2. Ban Công an xã Trà Cổ đã có văn bản biểu dương tấm gương người tốt – việc tốt gửi BGH  nhà trường. Hành động đó đã góp phần lan tỏa và nhân rộng gương “Người tốt – Việc tốt”, phát huy nhân tố tích cực để giáo dục các bạn khác về đạo đức, ý thức và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.