Ngày 29/4/2021 tại phòng học 9/1. TPT Đội đã trao giấy chứng nhận hoàn thành  chương trình Rèn luyện Đội viên hạng trưởng thành cho các em HS khối 9 năm học 2020-2021 với tổng số hoàn thành là 68 em.