Chiều 17/2/2021 trường THCS Trà Cổ cùng với Công đoàn tổ chức họp mặt đầu năm. Tham dự có 27/27 GV-NV. Công đoàn tổ chức bốc thăm bao lì xì đầu năm. Mệnh giá lớn nhất là 200.000 đồng, mệnh giá nhỏ nhất là 50.000 đồng.