Thực hiện Kế hoạch số 3553/KH-SGDĐT ngày 01/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công văn 348/PGD&ĐT-GDTH ngày 08/9/2021 về triển khai hoạt động dạy và học trong nhà trường trong thời gian thực hiện các quy định giãn cách xã hội. Trường THCS Trà Cổ đã tổ chức dạy học trực tuyến bằng phần mềm Google Meet từ ngày 13/9/2021 với tổng số học sinh tham gia là 203/310 học sinh đạt tỷ lệ 65,5%. Đối với những học sinh không có điều kiện học trực tuyến nhà trường đã yêu cầu Giáo viên đăng tải đề cương, hướng dẫn tự học qua phần mềm Google Classroom, một vài môn có đính kèm video hướng dẫn tự học giúp học sinh dễ nắm bắt kiến thức. Bên cạnh đó nhà trường cũng đã photo tất cả đề cương các môn học và nhắn tin cho phụ huynh đến trường nhận theo khung giờ của từng khối.