Văn Bản QĐTC Kỉ Niệm 20 Năm Thành Lập Trường  THCS Trà Cổ