THỦ TỤC 1: CẤP LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP

THỦ TỤC 1: CẤP LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP

 

1. Trình tự thực hiện

1.1. Đối với cá nhân xin cấp lại

Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận Văn thư nhà trường

Bước 3: Nhận kết quả

1.2. Đối với cán bộ tiếp nhận thủ tục hành chính

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả: (01) ngày.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.

Bước 2: Chuyển phòng GD&ĐT thụ lý

2. Cách thức thực hiện

Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận Văn thư nhà trường. Địa chỉ: Ấp 1, Trà Cổ, Tân Phú, Đồng Nai

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

3.1. Thành phần hồ sơ gồm:

+ Học Bạ (Bản chính)

+ Đơn xin cấp lại bằng (Theo mẫu) có ý kiến xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường.

+ Giấy khai sinh (Bản sao)

+ Giấy Chứng minh Nhân dân (Bản sao)

+ Bằng tốt nghiệp cũ (nếu có) (Bản sao)

+ 01 ảnh 3x4cm.

(Các bản sao đều có công chứng)

3.2. Số lượng Hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Sau 1 tuần kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân xin cấp lại

6. Cơ quan thực hiện

Cơ quan thụ lý hồ sơ: Cán bộ văn thư nhà trường

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao mới

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp, sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc (mẫu 1)

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: không

10. Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 79/ 2007/NĐ-CP ngày 18-5-2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính;

- Thông tư liên tịch Số:92/2008/TTLT-BTC-BTPngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ tài chính và Bộ Tư Pháp về việc H­ướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

- Công văn số 7953/BGD&ĐT ngày 31/8/2009 của Bộ GD&ĐT về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ áp dụng từ tháng 9/2009;

- Công văn số 6332/TB-SGD&ĐT ngày 10/8/2010 của Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo thu phí văn bằng chứng chỉ từ năm 2010.

- Công văn số 4367/BGDĐT-PC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư 12/2012/TT-BGD&ĐT ngày 20/06/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo quyết định số 33/200//QĐ-BDG&ĐT ngày 20/06/2007 của Bộ giáo dục và đào tạo.

11. Tài liệu đính kèm: Không.