Trường THCS Trà Cổ tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019 từ ngày 23/7/2018

Thực hiện Công văn Số: 142/PGD&ĐT-THCS ngày 10 tháng 5 năm 2018 V/v hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019 của Phòng GD&ĐT Tân Phú. Trường THCS Trà Cổ xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019 như sau:

I. Điều kiện và hồ sơ dự tuyển

1. Điều kiện dự tuyển

- Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học;

- Đúng độ tuổi theo quy định hiện hành;

- Chế độ ưu tiên, khuyến khích thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ban hành kèm theoThông tư số: 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.

2. Hồ sơ dự tuyển gồm có

- Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 (Phụ huynh học sinh liên hệ nhà trường);

- Bản chính học bạ TH có xác nhận đã hoàn thành chương trình TH;

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Ban pho to công chứng các loại giấy tờ hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

- Bản photo hộ khẩu (không cần công chứng).

II. Địa bàn và chỉ tiêu tuyển sinh

1. Địa bàn tuyển sinh

Nhà trường tuyển học sinh hoàn thành tiểu học cư trú tại địa bàn xã Trà Cổ. Căn cứ là hộ khẩu thường trú của học sinh.

2. Việc tuyển học sinh ngoài địa bàn thực hiện như sau

- Sau khi đã tuyển hết số học sinh trong độ tuổi thuộc địa bàn xã, nếu còn chỉ tiêu thì nhà trường tuyển thêm học sinh ngoài địa bàn theo quy định sau:

- Hội đồng tuyển sinh của trường báo cáo tình hình tuyển sinh trong địa bàn và khả năng tuyển sinh ngòai địa bàn của trường để trình Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt;

- Khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, nhà trường thông báo công khai cho phụ huynh, học sinh biết về số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn học sinh được tuyển; thời gian nộp hồ sơ tiếp nhận chính thức vào trường.

3. Chỉ tiêu: Năm học 2018-2019 trường THCS Trà Cổ tuyển sinh vào lớp 6 với chỉ tiêu được duyệt là: 87 học sinh.

 

III. Hội đồng tuyển sinh

1. Hội đồng tuyển sinh gồm

- Ông Nguyễn Đăng Trường - Hiệu trưởng - CT Hội đồng

- Ông Phan Văn Liên - P.Hiệu trưởng - P.CT Hội đồng

- Bà Lê Thị Tuý Phượng - Văn thư - Thư ký

- Ông Lý Trần Phú Hoà - TTCM - Thành Viên

- Ông Phan Thanh Hiền - TTCM - Thành viên

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng

- Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người học;

- Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách người học được tuyển;

- Báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng Giáo dục và đào tạo;

IV. Thời gian tổ chức thực hiện

- Nhà trường phát hành hồ sơ tuyển sinh từ 16/07/2018 đến 20/07/2018

- Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển từ 23/07/2018 đến hết ngày 04/08/2018

Lưu ý: Giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Sáng từ 8h00 đến 11h, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

VI. Duyệt kết quả tuyển sinh

- Buổi sáng, ngày 06/08/2018 tại Phòng GD&ĐT Tân Phú.

- Công bố kết quả tuyển sinh vào ngày 07/8/2018.

- Nhà trường phối hợp với Ban VHTT xã tổ chức tuyên truyền từ 09/07/2018 đến ngày 04/08/2018, bằng hình thức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của xã và băng rôn.

* Lưu ý! Học sinh được tuyển vào lớp 6 thực hiện mặc đồng phục đi học (áo), đồng phục TDTT (áo) và giầy bata theo mẫu quy định của nhà trường. Phụ huynh học sinh liên hệ với nhà cung cấp để mua khi đi nộp hồ sơ tuyển sinh tại trường THCS Trà Cổ.

  1. đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019 của trường THCS Trà Cổ. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hội đồng tuyển sinh nhà trường để được giải đáp./.