KẾ HOẠCH
Tổ chức triển khai thực hiện công tác tư vấn tâm lý học đường

Năm học 2019 – 2020

 

Thực hiện Thông tư 31/2017/TT- BGD ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông;

Căn cứ đặc điểm tình hình thực tế nhà trường năm học 2019 - 2020, Trường THCS Trà Cổ xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong nhà trường, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Định hướng giáo dục cho học sinh có khó khăn về tâm lý, tình cảm, những bức xúc của lứa tuổi, những vướng mắc trong học tập, sinh hoạt,…hoặc những khó khăn học sinh, cha mẹ học sinh gặp phải trong quá trình học tập và sinh hoạt. Góp phần ổn định đời sống tâm hồn, tình cảm và giúp học sinh thực hiện được nguyện vọng và ước mơ của mình.

- Phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp kịp thời, có hướng giải quyết phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện và phòng chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

- Hỗ trợ và đưa ra các giải pháp nhằm giúp học sinh rèn kỹ năng sống; tăng cường ý chí, niềm tin, bản lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe, thể chất và tinh thần, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách.

2. Yêu cầu:

- Các thành viên của tổ tư vấn phải am hiểu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh và phương pháp tư vấn để việc tư vấn có hiệu quả. Trong quá trình tư vấn giáo viên tư vấn cần giữ bí mật những vấn đề có tính nhạy cảm của học sinh, cha mẹ học sinh để tránh sự mặc cảm của các đối tượng được tư vấn.

- Thường xuyên trao đổi thông tin về học sinh để nắm bắt đặc điểm phát triển tâm sinh lý lứa tuổi và hoàn cảnh của gia đình tác động của những thay đổi đó đối với học sinh; phát hiện và có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp đối với những biểu hiện bất thường của học sinh.

II. NỘI DUNG:

Nội dung tư vấn tâm lý học đường tập trung vào các vấn đề sau:

1. Tư vấn tâm lí lứa tuổi, giới tính, hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên phù hợp với lứa tuổi.

2. Tư vấn, giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa, phòng chống bạo lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

3. Tư vấn tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác.

4. Tư vấn kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp.

5. Tham vấn tâm lí đối với HS gặp khó khăn cần hỗ trợ, can thiệp, giải quyết kịp thời. Giới thiệu, hỗ trợ đưa học sinh đến các cơ sở, chuyên gia điều trị tâm lý đối với các trường hợp học sinh bị rối loạn tâm lí nằm ngoài khả năng tư vấn của nhà trường.

Nội dung hoạt động từng tháng:

Thời gian

Nội dung hoạt động

Hình thức hoạt động

Tháng 9

- Tư vấn tuyên truyền An toàn giao thông.

- Tuyên truyền tác hại của thuốc lá và cách phòng tránh.

- Định hướng chọn nghề học sinh khối 9.

- Sinh hoạt ngoại khóa: nói chuyện tuyên truyền, kí cam kết.

- Dạy lồng ghép qua môn học.

- Sinh hoạt lớp.

- Phát thanh măng non.

Tháng 10

- Quyền trẻ em, giáo dục trẻ hòa nhập, tránh phân biệt, kì thị, đối xử.

- Giáo dục bảo vệ môi trường.

- Phát thanh măng non.

- Sinh hoạt câu lạc bộ.

- Giảng dạy ngoại khóa.

Tháng 11

- Giáo dục tâm lí tuổi dậy thì.

- Giáo dục kĩ năng đội viên tổ chức các hoạt động xã hội.

- Học tập, trải nghiệm.

- Giảng dạy ngoại khóa.

- Phát thanh măng non.

- Tập huấn cán bộ đội.

Tháng 12

- Phòng chống ma túy, HIV-AIDS.

- Vệ sinh tuổi dậy thì.

- Tư vấn sức khỏe học đường.

- Phòng tránh các dịch bệnh.

- Sinh hoạt dưới cờ, phát thanh măng non.

- Sinh hoạt lớp.

- Học tập trải nghiệm

Tháng 1

- Định hướng nghề nghiệp học sinh khối 9.

- Giới tính và quan hệ bạn bè.

- Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật.

- Sinh hoạt dưới cờ, phát thanh măng non.

- Sinh hoạt lớp.

- Học tập trải nghiệm

Tháng 2

- Quan hệ, giao tiếp, ứng xử với gia đình, giáo viên và bạn bè.

- Giáo dục kĩ năng tham gia các hoạt động xã hội.

- Phát thanh măng non.

- Kí cam kết.

- Sinh hoạt lớp.

Tháng 3

- Giáo dục lí tưởng cách mạng đoàn thanh niên.

- Tham gia các hoạt động xã hội.

- Phát thanh măng non.

- Hội thảo, thi tìm hiểu.

Tháng 4

Hướng nghiệp, chọn nghề và thông tin tuyển sinh.

- Trong lớp, học sinh lớp 9.

Tháng 5

Tổng kết hoạt động tư vấn

- Báo cáo.

Lịch trực tổ tư vấn tâm lý học đường:

Thứ

Người trực

Điều chỉnh

Buổi Sáng

Buổi Chiều (nếu có)

2

Dương Tuấn Phi

 

 

3

Trần Văn Minh

 

 

4

Phan Văn Liên

 

 

5

Trần Văn Minh

 

 

6

Dương Tuấn Phi

 

 

7

Phan Văn Liên

 

 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Công tác tuyên truyền, chỉ đạo, triển khai:

- Triển khai, tuyên truyền Thông tư 31/2017/TT-BGD&ĐT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan công tác tư vấn đến địa phương, phụ huynh học sinh và học sinh được biết để phối hợp.

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Tổ tư vấn tâm lý học đường, xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Công khai trước phòng làm việc của Tổ tư vấn, trên Website của nhà trường về thông tin các thành viên Tổ tư vấn tâm lý học đường và thời gian tư vấn trong tuần để phụ huynh, học sinh biết, trao đổi khi cần thiết.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đến toàn thể CB, GV, NV và HS, PH được biết.

2. Tăng cường hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh:

- Các tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường phát động nhiều phong trào, cách làm hay, gương người tốt – việc tốt để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học sinh, thông qua đó giúp cho nhà trường can thiệp kịp thời những học sinh có vấn đề về tâm lí. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống trong học sinh”.

- Tiếp tục đổi mới công tác chủ nhiệm trong việc quan tâm tới những biến đổi về tâm sinh lí học sinh nhằm phối hợp với Tổ tư vấn tâm lý để giúp đỡ và điều chỉnh kịp thời.

- Lồng ghép hoặc bố trí các tiết GD NGLL để tổ chức các hoạt động vui chơi, giáo dục kĩ năng nhằm giải tỏa những áp lực trong học sinh.

- Giáo viên quan tâm công tác tự học tự bồi dưỡng để có khả năng giải đáp, tư vấn học sinh theo các nội dung trên, chủ yếu đưa ra những phân tích, lời khuyên thiết thực giúp các em giải toả được về mặt tinh thần, làm cho các em cảm thấy vững vàng, tự tin và trên cơ sở đó có thể tự giải quyết được vấn đề của mình theo hướng tích cực.

3. Đẩy mạnh hoạt động của Tổ tư vấn tâm lý học đường:

- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, câu lạc bộ, diễn đàn về các chủ đề liên quan đến nội dung cần tư vấn cho học sinh.

- Do chưa có giáo viên chuyên trách làm công tác tư vấn, các thành viên của tổ tư vấn phải phối hợp cùng với giáo viên chủ nhiệm, các thành viên trong tổ tư vấn… để thực hiện công tác tư vấn cho học sinh.

- Nhà trường bố trí phòng tư vấn tâm lý (ghép với phòng Đội), trang trí thân thiện, để phục vụ cho công tác tư vấn nhằm đảm bảo tư vấn, kín đáo và theo tâm lí học sinh.

- Tổ tư vấn hoạt động thường xuyên (Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần) do các cán bộ, giáo viên trong tổ tư vấn tâm lý trực tiếp hỗ trợ tư vấn cho học sinh tại địa điểm của tổ tư vấn hoặc tại một địa điểm phù hợp tại trường.

- Các hoạt động, hình thức tư vấn sẽ được tổ chức xen kẽ tùy theo thời điểm, nhu cầu của học sinh. Quan tâm thực hiện đảm bảo quy trình tư vấn tâm lý học đường.

- Đảm bảo mục tiêu tư vấn tâm lý học đường:

+ Lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn tâm lý của học sinh.

+ Gợi mở nhận thức và hướng giải quyết cho từng trường hợp cụ thể.

+ Động viên tinh thần để học sinh giải quyết hiệu quả khó khăn của bản thân mình.

+ Tạo bầu không khí thoải mái, vui vẻ sau những giờ học căng thẳng.

+ Chia sẻ, giải tỏa những bức xúc, khó khăn tâm lý do học tập và cuộc sống mang lại.

+ Định hướng lại nhận thức, duy trì tinh thần, thái độ sống tích cực.

- Các hình thức tư vấn:

+ Hình thức 1: tư vấn trực tiếp giữa cán bộ tư vấn với cá nhân học sinh.

+ Hình thức 2: tư vấn gián tiếp thông qua Email, số điện thoại, hộp thư góp ý, qua website của nhà trường. (tạo Email riêng cho tổ tư vấn: tuvantamlythcstraco@gmail.com).

+ Hình thức 3: Tương tác đám đông thông qua buổi sinh hoạt lớp, hoạt động NGLL, HĐTT (sinh hoạt chào cờ)…

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phó Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đến toàn thể CB, GV, NV, HS và phụ huynh. Tuyên truyền đầy đủ các văn bản chỉ đạo có liên quan.

2. Nhiệm vụ các thành viên tổ tư vấn:

- Tiếp nhận ý kiến học sinh từ hộp thư góp ý của nhà trường, Email của tổ và ý kiến trực tiếp từ học sinh, hoặc thông qua giáo viên, phụ huynh giới thiệu.

- Phụ trách việc tổ chức tư vấn cho học sinh dưới cờ hằng tuần về những vấn đề chung mà xã hội và học sinh đang quan tâm.

- Phối hợp chặt chẽ với GVCN, Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn, giáo viên bộ môn nhất là giáo viện dạy môn GDCD và các lực lượng giáo dục khác trong nhà trường khi triển khai các hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh.

- Tổ tư vấn báo cáo hoạt động tư vấn về Hiệu trưởng nhà trường vào ngày 25 hàng tháng.

3. Toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục có liên quan đến công tác tư vấn tâm lý, đảm bảo công tác phối hợp trong thực hiện kế hoạch. Thường xuyên trao đổi thông tin về học sinh để phát hiện và có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp đối với những biểu hiện bất thường của học sinh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện hoạt động tư vấn tâm lý học đường của Trường THCS Trà Cổ năm học 2019-2020./.

                                                               TỔ TRƯỞNG

 

                                                                                                                                        Phan Văn Liên