UBND HUYỆN TÂN PHÚ

TRƯỜNG THCS TRÀ CỔ

 

Số: 03/KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Trà Cổ, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học

___________________

 

Thực hiện kế hoạch số 17/KH-BCĐ ngày 04/02/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn huyện Tân Phú; Văn bản số 11/PGD&ĐT-GDTH ngày 03/02/2020 của Phòng GD&ĐT huyện Tân Phú về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học;

Để chủ chủ động ứng phó có hiệu quả đối với dịch bệnh, trường THCS Trà Cổ xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh như sau:

I. MỤC TIÊU

- Nhằm góp phần kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả đối với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chuẩn mới của virus Corona gây ra;

- Giữ gìn bảo vệ sức khoẻ cho giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

II. NỘI DUNG

1. Nghiêm túc thực hiện văn bản số 253/SGDĐT-VP ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Sở GD&ĐT Đồng Nai về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chuẩn mới của virus Corona gây ra; văn bản số 256/SGDĐT-VP ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Sở GD&ĐT Đồng Nai hướng dẫn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chuẩn mới của virus Corona gây ra trong trường học; Văn bản số 11/PGD&ĐT-GDTH ngày 03/02/2020 của Phòng GD&ĐT huyện Tân Phú về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học; kế hoạch số 17/KH-BCĐ ngày 04/02/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn huyện Tân Phú.

2. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Trạm y tế xã Trà Cổ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phun hóa chất khử trùng khu vực trường học theo kế hoạch số 96/KH-TTYT ngày 04/02/2020 . Theo dõi quản lý tốt sức khoẻ học sinh, giáo viên và nhân viên của nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho lãnh đạo địa phương, cơ quan y tế và lãnh đạo Phòng GD&ĐT, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã Trà Cổ để kịp thời điều trị, không để dịch lây lan trong nhà trường.

3. Phổ biến thông tin và hướng dẫn học sinh, giáo viên và nhân viên chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân theo khuyến cáo của ngành y tế để phòng ngừa hiệu quả dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chuẩn mới của virus Corona gây ra như: đeo khẩu trang y tế khi ra ngoài và đi học; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn... trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, trong các tiết học,…

4. Tổ chức thực hiện các hoạt động tổng vệ sinh phòng bệnh tại trường hàng tuần , đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo cung cấp đầy đủ nước uống, nước sạch; thường xuyên thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập tổ công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong nhà trường. Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức triển khai và thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong nhà trường; báo cáo kịp thời tình hình phòng chống dịch bệnh diễn ra tại nhà trường.

2. Nhân viên y tế chủ động giám sát, phát hiện, theo dõi việc thực hiện phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong nhà trường, nắm bắt kịp thời tình hình để tham mưu đề xuất với lãnh đạo nhà trường những giải pháp để phòng chống, khống chế dịch bệnh.

Tổ chức khảo sát những địa điểm học sinh đã đến trong kỳ nghỉ Tết để theo dõi những trường hợp có liên quan đến vùng có những ca nhiễm bệnh.

Tổ chức kiểm tra thân nhiệt hàng ngày cho các em học sinh để kịp thời phát hiện những trường hợp nghi vấn.

Hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay đúng cách.

Tham mưu và hướng dẫn giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện khử trùng vệ sinh sạch sẽ các phòng học, phòng làm việc hàng ngày, hàng tuần với các dung dịch diệt khuẩn.

3. Tổng phụ trách, GVCN và GVBM chủ động phối hợp và hỗ trợ nhân viên y tế trong thực hiện tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong nhà trường đến học sinh và cha mẹ học sinh; kịp thời thông báo tình hình sức khỏe của học sinh về cha mẹ học sinh

4. Nhân viên phục vụ thường xuyên thực hiện vệ sinh sạch sẽ các phòng làm việc, khu vệ sinh, đảm bảo nước uống và dụng cụ vệ sinh an toàn; chuẩn bị đủ xà phòng rửa tay cho giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

5. Bảo vệ đảm bảo an toàn khu vực nhà trường, kiểm soát người ra vào trường, kịp thời báo cáo các trường hợp nghi vấn với lãnh đạo nhà trường; thường xuyên bơm nước để cung cấp đủ nước rửa tay trong nhà trường.

Kế hoạch này sẽ được cập nhật và điều chỉnh kịp thời để phù hợp với tình hình thực tế. Yêu cầu toàn thể Giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ với Tổ công tác phòng chống dịch bệnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong nhà trường để được giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- UBND xã Trà Cổ;

- Tổ công tác PCDB;

- Bản tin thông báo;

- Website;

- Lưu: VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã ký)

 

 

 

Phan Văn Liên