Chiều ngày 03/10/2019, Liên Đội trường THCS Trà Cổ đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên đội năm học 2019-2020. 

Đại hội đã bầu ra BCH Liên đội gồm có 11 thành viên và bạn Trần Thiên An - lớp 9/1 là Liên đội trưởng.

Một số hình ảnh:

BCH Liên Đội THCS Trà Cổ 2019 - 2020