UBND HUYỆN TÂN PHÚ

TRƯỜNG THCS TRÀ CỔ

–––––––––––––––––

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Trà Cổ, ngày 11 tháng 01  năm 2020

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN 22

(Từ ngày 13/01/2020  đến 18/01/2020)

 

 

Thứ/ngày

 

 

Nội dung

 

Thành phần

Trực Lãnh đạo và Bv

(trực chính)

 

Thứ Hai (13/01/2020)

 

7h00 NGÀY HỘI STEM CẤP TRƯỜNG

- Họp GV,NV tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện sau khi kết thúc ngày hội STEM cấp trường)

CB-GV-NV

-Thầy Liên, thầy Khoa, thầy Phi, thầy Bang, thầy Hưng, thầy Minh, thầy Toàn, thầy Hiền, cô Dung.

Cô Nhung

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Ba

(14/01/2020)

- Lên lớp

- Kiểm tra Trường THCS Phú Bình

- GV

 

 

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Tư (15/01/2020)

- Lên lớp

- Dự Hội nghị giáo ban Hiệu trưởng

- GV

- Hiệu trưởng

Thầy Liên

Cô Nhung

BV Trung

Thứ Năm

(16/01/2020)

-HS nghỉ

-Dự Hội nghị sơ kết HKI do Sở GD&ĐT tổ chức (2 ngày)

- Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, khai mạc tại THCS Phú Lâm

(6h00: học sinh tập trung tại trường)

 

 

 

 

- Nộp hồ sơ 03 sản phẩm STEM cấp cụm về trường THCS Quang Trung (trước 14h00)

- 18h30: Tham gia biểu diễn văn nghệ Mừng Đảng – Mừng Xuân tại Trung tâm văn hóa xã

 

- Hiệu trưởng

 

-Thầy Liên, thầy Khoa, thầy Phi, thầy Bang, thầy Hưng, thầy Minh, thầy Toàn, thầy Hiền, cô Dung.

- Thầy Thái, cô Hân

 

-Thầy Khoa và học sinh

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Sáu

(17/01/2020)

- Lên lớp

-15h00 nhận vị trí trưng bày sản phẩm tại THCS Quang Trung

- Tiếp tục tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện.

- GV

- Thầy Thái

 

-Thầy Khoa, thầy bang, thầy Phi và HS

Cô Nhung

BV Trung

 

Thứ Bảy

(18/01/2020)

-HS nghỉ

7h00: GV và HS tham dự Ngày hội STEM cấp cụm tập trung tại THCS Quang Trung để thực hiện

 

 

- Tiếp tục tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện.

- BGH, tất cả GVBM, GVCN hướng dẫn các em học sinh lớp mình đến tham dự (khuyến khích)

- Thầy Khoa và HS; thầy Bang, thầy Phi

 Cô Nhung

BV Trung

 

  Nơi nhận:

- Đăng website;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

 

Lê Thị Hồng Nhung