CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN 15

(Từ ngày 25/11  đến 30/11/2019)

 

 

Thứ/ngày

 

 

Nội dung

 

Thành phần

Trực Lãnh đạo và Bv

(trực chính)

 

Thứ Hai (25/11/2019)

 

- Chào cờ - diễu hành phòng chống AIDS

- Lên lớp theo TKB

- Dự học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tại TTGDTX tỉnh (từ 25 đến 29/11)

- Tham dự tập huấn về đổi mới GD tại TPHCM theo QĐ của SGD từ 25 đến 27/11

- Kiểm tra sức khỏe cho học sinh

- Theo quy định

- GV

- Hiệu trưởng

 

- Thầy Thái

 

-cô Dung và Trạm y tế

 

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Ba

(26/11/2019)

- Lên lớp theo TKB

 

- GV

 

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Tư (27/11/2019)

- Lên lớp theo TKB

 

- Tất cả CB-GV-NV

 

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Năm

(28/11/2019)

 - Lên lớp theo TKB

 

- GV

 

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Sáu

(29/11/2019)

- Lên lớp theo TKB

 

- GV

 

Thầy Liên

BV Vĩ

 

Thứ Bảy

(30/11/2019)

- Lên lớp theo TKB

(GVCN đôn đốc các khoản thu đầu năm +BHYT)

- Thi hoàn thành lớp BD CDNN (dự kiến)

- GV

 

 

- HT-PHT

 

Thầy Liên

BV Vĩ

 

Thứ Hai (25/11/2019)

 

- Chào cờ - diễu hành phòng chống AIDS

- Lên lớp theo TKB

- Dự học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tại TTGDTX tỉnh (từ 25 đến 29/11)

- Tham dự tập huấn về đổi mới GD tại TPHCM theo QĐ của SGD từ 25 đến 27/11

- Kiểm tra sức khỏe cho học sinh

- Theo quy định

- GV

- Hiệu trưởng

 

- Thầy Thái

 

-cô Dung và Trạm y tế

 

Thầy Liên

BV Vĩ

Lưu ý:

- Thực hiện múa võ cổ truyền cho thể dục buổi sáng (TPT).

- Tổ chức hoạt động đọc sách, hoạt động tập thể quản lý những lớp có tiết dạy của thầy Thái trong thời gian thầy Thái đi tập huấn. (TPT, Thầy Sử)

- Trong thời gian HT đi học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tại Biên Hòa đến hết tháng 11, ủy quyền cho PHT điều hành và chịu trách nhiệm về công việc của nhà trường.