UBND HUYỆN TÂN PHÚ

TRƯỜNG THCS TRÀ CỔ

–––––––––––––––––

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Trà Cổ, ngày 09 tháng 11  năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN 13

(Từ ngày 11/11  đến 16/11/2019)

 

 

Thứ/ngày

 

 

Nội dung

 

Thành phần

Trực Lãnh đạo và Bv

(trực chính)

 

Thứ Hai (11/11/2019)

 

- Chào cờ

- Lên lớp theo TKB

- Dự học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tại TTGDTX tỉnh (từ 11 đến 15/11)

- 15h00: Thi đấu bóng chuyền tại sân THCS Trà Cổ

- Theo quy định

- GV

- Hiệu trưởng

 

-Các VĐV và cổ động viên

 

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Ba

(`12/11/2019)

- Lên lớp theo TKB

 

- GV

 

 

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Tư (13/11/2019)

- Lên lớp theo TKB

 

- GV

 

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Năm

(14/11/2019)

 - Lên lớp theo TKB

 

- GV

 

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Sáu

(15/11/2019)

- Lên lớp theo TKB

- 8h00 Họp với Ban đại diện CMHS

- GV

- BGH + Ban ĐDCMHS

Thầy Liên

BV Vĩ

 

Thứ Bảy

(16/11/2019)

- Lên lớp theo TKB

(GVCN đôn đốc các khoản thu đầu năm +BHYT)

-Dự học lớp Chức danh nghề nghiệp tại THCS Quang Trung (16,17/11)

- GV

 

 

- HT, PHT

 

Thầy Liên

BV Vĩ

Chủ Nhật

(17/11/2019)

-Tham dự tập huấn PCCC tại THPT Đoàn Kết

- Đội PCCC

 

Lưu ý: - Các CLB tiếp tục thực hiện hoạt động theo các kế hoạch.

- Thực hiện múa võ cổ truyền cho thể dục buổi sáng (TPT)

- Tham gia cổ vũ cho đội bóng chuyền thi đấu chiều 11/11.

- Trong thời gian HT đi học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tại Biên Hòa đến hết tháng 11, ủy quyền cho PHT điều hành và chịu trách nhiệm về công việc của nhà trường.

 

  Nơi nhận:

- Đăng website;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

 

Lê Thị Hồng Nhung