CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN 10

(Từ ngày 21/10  đến 25/10/2019)

 

 

Thứ/ngày

 

 

Nội dung

 

Thành phần

Trực Lãnh đạo và Bv

(trực chính)

 

Thứ Hai (21/10/2019)

- Chào cờ

- Lên lớp theo TKB

- Dự học bồi dưỡng nghiệp vụ tại TTGDTX tỉnh (từ 21 đến 25/10)

- Theo quy định

- GV

- Hiệu trưởng

Cô Nhung

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Ba

(22/10/2019)

- Lên lớp theo TKB

- Dạy thêm theo lịch

- GV

- GV

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Tư (23/10/2019)

- Lên lớp theo TKB

- Dạy thêm theo lịch

- GV

- GV

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Năm

(24/10/2019)

 - Lên lớp theo TKB

- GV

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Sáu

(25/10/2019)

- Lên lớp theo TKB

- Tập huấn giảng dạy môn Tin học tại phòng máy THCS Trà Cổ

- GV

- thầy Liên+cô C.Nhung

Thầy Liên

BV Trung

 

Thứ Bảy

(26/10/2019)

- Lên lớp theo TKB

(GVCN đôn đốc các khoản thu đầu năm +BHYT)

- 14h00: Sinh hoạt chuyên môn cụm môn Sinh học (Phương Lâm); môn Lịch sử (Trà Cổ)

 

-Dự học lớp Chức danh nghề nghiệp tại THCS Quang Trung (26,27/10)

- GV

 

 

-Thầy Liên, cô Liên, cô Thủy (Trà Cổ)

-Thầy Minh, cô Yến (Phương Lâm)

- HT, PHT

 

Thầy Liên

BV Trung

Lưu ý: - Các CLB thực hiện hoạt động theo các kế hoạch.

- GV TD tiếp tục tập luyện bài võ cổ truyền trong các tiết học thể dục. Thực hiện tập ráp với nhạc ngoài sân vào 15p đầu giờ các buổi sáng thứ 3 đến thứ 6.

- Trong thời gian HT đi học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tại Biên Hòa đến hết tháng 11, ủy quyền cho PHT điều hành và chịu trách nhiệm về công việc của nhà trường.

 

 

Nơi nhận:

- Đăng website;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

 

Lê Thị Hồng Nhung