UBND HUYỆN TÂN PHÚ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRÀ CỔ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /KH-THCS                                                                                        Trà Cổ, ngày     tháng 9 năm 2015

 

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN GD&ĐT ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

 

Trong 10 năm (1999 – 2009) chặng đường qua, Trường THCS Trà Cổ đã trải qua nhiều khó khăn nhưng cũng có nhiều thuận lợi. Nhà trường đã từng bước phát triển và trưởng thành. Năm 2009 nhà trường được UBND tỉnh công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 - 2010. Đến nay nhà trường duy trì chất lượng của một trường chuẩn sẽ phấn đấu thành trường chuẩn hiện đại trong giai đoạn tiếp theo.

          Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2025, nhằm xác định và định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập.

I. PHÂN TÍCH BỐI CẢNH VÀ THỰC TRẠNG CỦA TRƯỜNG THCS TRÀ CỔ.

1. Điểm mạnh.

Năm học 2016-2017

* Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên

Tổng số CB-GV-NV có 27 người, CB-GV có trình độ trên chuẩn 17/20, đạt 85%. Chia làm 2 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng mỗi tổ có 9 thành viên.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:  nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm khá, tốt

Trường có đội ngũ cán bộ GV đoàn kết, có chi bộ, cấp ủy đảng, Chi đoàn có nhiều giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, ứng dụng tương đối tốt về Tin học, có giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh. Vì vậy, Trường THCS Trà Cổ rất thuận lợi trong việc tổ chức các chương trình hoạt động NGLL để rèn luyện kỷ năng sống cho HS, thuận lợi trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng được yêu cầu của đổi mới giáo dục trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế tri thức. Đây là thế mạnh riêng của trường.

* Về học sinh:

Có 8 lớp học với số học sinh đầu năm  học sinh là 320.  Khối 6 có 2 lớp  với  88 HS; Khối 7 có 2 lớp với 89 HS; Khối 8 có 2 lớp 76 HS; Khối 9 có 2 lớp với 67 HS

Năm học 2015 – 2016

+ Hạnh kiểm: Tốt: 225 HS (đạt 77.6 %)   Khá: 61 HS (đạt 21.0 %)  TB: 04 HS (chiếm 1.4 %) 

        + Học lực: Giỏi 76 (đạt 26.2 %), Khá: 88 (đạt 30.4 %), Trung bình: 112 (đạt 38.6 %), Yếu: 14 (chiếm 4.8 %).

+ Kết quả trong các kỳ thi có 16 em HSG cấp Huyện và 04 em HSG cấp Tỉnh.

+ Tổng số học sinh bỏ học là 0hs, tỷ lệ 0.0%.

+ Tỷ lệ xét tốt nghiệp: 100%.

+ Tỷ lệ thi đỗ vào THPT: 87%.

+ Nhà trường đào tạo ra nhiều học sinh chăm ngoan hiếu học. Trong đó nhiều học sinh giỏi cấp huyện cấp tỉnh.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp và thi vào trung học đạt tỷ lệ cao. Là một trong các trường thực hiện tốt về ứng dụng CNTT trong dạy học của huyện. Đây là nền tảng để Trường THCS Trà Cổ tiếp tục bồi dưỡng HS có kỷ năng sống, và nâng cao chất lượng giáo dục THCS.

* Về cơ sở vật chất

+ Phòng học: theo bộ môn: 03. Trong đó:

+ Phòng Lý – Công nghệ : 01 phòng 75 m2

+ Phòng Hóa – Sinh : 01 phòng 75 m2

+ Phòng Thư viện: 01phòng: 75m2,

+ Phòng tin học: 01phòng: 50m2 với 24 máy đó được kết nối Internet

+ Phòng y tế: 01phòng (18m2)

+ Phòng học thông thường: 11 phòng

+ Phòng thiết bị: 01 phòng 24m2

+ Phòng họp: 01 phòng 48m2

+ Phòng truyền thống: 01 phòng 48m2

+ Phòng giáo viên: 02 phòng 66m2

+ Phòng hiệu trưởng: 01 phòng 24m2

+ Phòng phó hiệu trưởng: 01 phòng 24m2

+ Phòng văn thư – kế toán: 01 phòng 24m2

+ Phòng Đoàn – Đội: 01 phòng 18m2 

Cơ sở vật chất bước đầu đó đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại (tuy nhiên chưa đầy đủ, còn thiếu phòng học bộ môn, nhà đa năng).

   - Trường THCS Trà Cổ được chính quyền địa phương, phòng giáo dục đào tạo Tân Phú, UBND huyện quan tâm ưu tiên đầu tư rất lớn về cơ sở vật chất.  Trường được đầu tư xây dựng  để có một cơ sở vật chất khang trang, đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia bậc trung học giai đoạn 2001-2010.

          Về quản lý :

- Công tác tổ chức quản lý của BGH năng động, sáng tạo, vững chắc: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá cụ thể, chặt chẽ. Được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

      Xây dựng được nề nếp giảng dạy và học tập tốt trong giáo viên và học sinh.

      Ứng dụng CNTT vào quản lý, phối hợp tốt các lực lượng XH làm tốt công tác XHH

*Thành tích

  Nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến ở các năm học 2010 – 2011; 2011 – 2012; 2012 – 2013; 2013 – 2014; 2014 – 2015. Đặc biệt trong 05 năm liền, từ năm 2010 đến năm 2015 nhà trường đạt danh hiệu đơn vị có đời sống văn hóa tốt.

Chi bộ đảng nhà trường thành lập từ năm 2010 đến 2015 có 04 năm liền đều đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 01 năm đạt trong sách vững mạnh.

Công đoàn nhà trường đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh cấp huyện 04 năm liền.

Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt danh hiệu chi đoàn xuất sắc trong 05 năm liền, từ 2010 đến 2015.

Liên đội đạt danh hiệu liên đội mạnh cấp tỉnh 04 năm liền, từ năm 2010 đến 2015.

2. Hạn chế

          - Số lượng giáo viên giỏi các cấp chưa nhiều, giáo viên thực sự giỏi về chuyên môn để làm nòng cốt còn ít.

- Một số giáo viên còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.

- Phong trào học tập ở các ấp chưa mạnh, chưa đều.

3. Cơ hội

- Cùng với sự phát triển nhanh của nền kinh tế, nhu cầu  và nhận thức của phụ huynh HS có nhiều chuyển biến, phụ huynh quan tâm nhiều hơn đến việc học hành của con em. Số học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên trung học ngày càng nhiều. Không chỉ học sinh trong diện tuyển sinh của nhà trường mà cả các học sinh ở địa bàn khác cũng luôn tìm kiếm cơ hội để nâng cao kiến thức vào học ở nhà trường.

- Đổi mới chương trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp, đổi mới công tác quản lý sẽ là hướng phát triển trọng tâm của trường THCS Trà Cổ. Đây là cơ hội rất lớn để nhà trường nhanh chóng thực hiện được mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và giữ vững các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia, sớm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

- Nhà trường luôn quan tâm việc nâng cao trình độ cho CBGV, những năm qua nhà trường đã tạo điều kiện cho 15 CBGV tham gia học đại học. Đây là nguồn nhân lực khá dồi dào để tham gia vào các hoạt động nâng cao chất lượng của nhà trường.

4. Thách thức:

- Nhu cầu của xã hội đối với chất lượng giáo dục ngày càng cao, trong khi các điều kiện thực hiện và đảm bảo nâng cao chất lượng của trường còn hạn chế.

- Tư duy quản lý của hệ thống giáo dục trung học, dạy và học vẫn còn bị ảnh hưởng khá nặng của cơ chế  cũ.

- Nguồn tuyển sinh của nhà trường chưa bền vững do vị trí địa lý, do một số gia đình có công việc làm kinh tế không ổn định ở địa phương, thường đi xa làm kinh tế trong thời gian dài nên di chuyển chỗ ở thường xuyên.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên.

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

- Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý nhà trường.

- Từng bước tu bổ, nâng cấp hoàn thiện về cơ sở vật chất, xây mới các chức phòng chức năng còn thiếu.

II. TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Tầm nhìn

          Là một trong những trường chất lượng cao của huyện Tân Phú. Nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới xuất sắc.

2. Sứ mạng

          Tạo dựng được môi trường học tập có nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, phát huy tính sáng tạo và năng lực tư duy của mỗi học sinh.

3. Các giá trị cốt lõi

- Tinh thần đoàn kết

- Khát vọng vươn lên

- Tính trung thực

- Tinh thần trách nhiệm

- Tính sáng tạo

- Lòng tự trọng

- Tình nhân ái

- Sự hợp tác

III. MỤC TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

A. Các mục tiêu tổng quát

* Mục tiêu ngắn hạn (đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục):

Đến năm 2020, Trường THCS Trà Cổ đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và được biết đến là một trường THCS năng động, có tầm  nhìn và quyết tâm phát triển cao.

* Mục tiêu trung hạn (phát triển thương hiệu):

Đến năm 2020, trường THCS Trà Cổ được xếp hạng là một trong bốn trường THCS chất lượng cao của huyện Tân Phú.

* Mục tiêu dài hạn (khẳng định thương hiệu):

Đến năm 2025, trường THCS Trà Cổ được xếp hạng trong tốp 30 trường THCS chất lượng cao của tỉnh Đồng Nai.

 

B. CÁC MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU THỰC HIỆN CỤ THỂ

1. Mục tiêu

+ Mục tiêu ngắn hạn: Đến năm 2018, Trường THCS Trà Cổ phấn đấu được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

+ Mục tiêu trung hạn: Đến năm 2020, Trường THCS Trà Cổ phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, đạt  thương hiệu trường trọng điểm chất lượng cao của huyện Tân Phú.

+ Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2025, Trường THCS Trà Cổ phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

- Chất lượng giáo dục được khẳng định.

          - Thương hiệu nhà trường được nâng cao.

- Đạt thương hiệu trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh Đồng Nai

- Đạt trường chuẩn quốc gia bậc trung học.

2. Chỉ  tiêu.

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 80%.

- 100% CB GV CNV sử dụng thành thạo máy tính, giao tiếp tiếng Anh đơn giản.

- Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trên 30% .

- Phấn đấu 70-85% giáo viên đạt trình độ Đại học.

2.2. Học sinh

- Qui mô:

 + Lớp học: 08 lớp

 + Học sinh: khoảng từ  350 học sinh.

  • Chất lượng học tập:

+ Học lực khá, giỏi  80% (30 % học lực giỏi)

+ Tỷ lệ học sinh có học lực yếu < 2% không có học sinh kém.

+ Tvào vào các trường PTTH: Trên 90 %.

+ Thi học sinh giỏi tỉnh 2- 5 giải trở lên.

  • Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống.

          + Chất lượng đạo đức: 100% hạnh kiểm khá, tốt.

          + Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội.

2.3. Cơ sở vật chất.

- Phòng học bộ môn, phòng chức năng, phòng phục vụ được sửa chữa nâng cấp, trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.

- Nhà tập đa năng được xây dựng theo hướng hiện đại.

- Xây dựng môi trường sư phạm “ Xanh - Sạch - Đẹp”

3. Phương châm hành động

“Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường”

C. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

1. Giải pháp chung

- Thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, nhân viên trong Nhà trường theo các nội dung của Kế hoạch chiến lược. Xây dựng sự đoàn kết, nhất trí cao của toàn trường để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

- Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong Nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu.

- Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa Nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.

2. Các giải pháp cụ thể

a.  Thể chế và chính sách:

-  Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ.

- Xây dựng cơ chế chính sách theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý và ban hành một số quy chế, quy định mang tính đặc thù của Trường đảm bảo sự thống nhất.

b.  Tổ chức bộ máy:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy hiệu quả phù hợp với yêu cầu giảng dạy.

- Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong Trường.

c. Công tác đội ngũ :

- Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc.

- Định kỳ đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả, đóng góp cụ thể của cán bộ giáo viên đối với sự phát triển của Nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ GV có thành tích xuất sắc.

- Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ cán bộ GV có nhiều cống hiến cho nhà trường, cán bộ GV trẻ, tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.

- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ  giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với Nhà trường.

d. Nâng cao chất lượng giáo dục:

- Điều tra, khảo sát và dự báo số lượng HS sẽ vào trường nhằm phát huy thế mạnh của Trường.

- Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với đổi mới giáo dục.

- Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS.

e. Cơ sở vật chất:

- Đầu tư có trọng điểm để hiện đại hoá các phòng học, các phòng học bộ môn, khu làm việc của giáo viên, khu vui chơi thể dục thể thao của HS

- Ứng dụng tin học trong quản lý của Nhà trường. Các thông tin quản lý giữa các tổ chuyên trong Trường được liên thông qua hệ thống kết nối mạng

f. Kế hoạch - tài chính:

-Xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm của từng tổ CM và  nhà Trường.

- Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán, và minh bạch các nguồn thu, chi.

- Tham mưu với Ban đại diện cha mẹ học sinh để tăng cường hỗ trợ đóng góp của phụ huynh HS

- Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân

g. Chương trình truyền thông, phát triển và quảng bá thương hiệu:

- Hiện đại và khai thác có hiệu quả website của Trường.

- Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của Trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi, sách, báo, các tạp chí…

- Khuyến khích giáo  viên  tham  vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành

IV. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG.

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp nhau cùng tiến bộ.

Người phụ trách: Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.

Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, cán bộ phụ trách cơ sở vật chất, kế toán, nhân viên thiết bị.

4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng thư viện điện tử…Góp phần xây dựng trường học điện tử. Động viên cán bộ, giáo viên, CNV tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

Người phụ trách: Phó Hiệu trưởng, nhóm công nghệ thông tin.

5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, CNV.

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

+ Nguồn lực tài chính:

   Ngân sách Nhà nước.

   Ngoài ngân sách “ Từ xã hội, PHHS…”

   Các nguồn từ giảng dạy, dịch vụ của nhà trường

+ Nguồn lực vật chất:

Khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ.

Trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy -  học.

Người phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, Hội CMHS.

6. Xây dựng thương hiệu

-   Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường.

-   Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, CNV, học sinh và PHHS.

-  Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường.

V. TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

 Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, CNV nhà trường, cơ quan chủ quản, PHHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Tổ chức

 Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược

- Giai đoạn 1: Từ năm 2015– 2016

- Giai đoạn 2: Từ năm 2016 -  2018

- Giai đoạn 3: Từ năm 2018 - 2020

4. Đối với Hiệu trưởng

 Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược chung cho toàn Trường.

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan đến nhiều đơn vị.

- Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn Trường và thực hiện kế hoạch chiến lược của toàn Trường theo từng giai đoạn phát triển.

5. Đối với Phó Hiệu trưởng

 Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

6. Các tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể nhà trường

- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.

- Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.

- Chủ động xây dựng các dự án phát triển của tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường.

7. Phòng Giáo dục – Đào tạo Tân Phú

- Phê duyệt Kế hoạch chiến lược và “bảo lãnh” cho Trường  trong các hoạt động hoạt động nhà trường.

- Hỗ trợ về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

8. Các cơ quan hữu trách (chính quyền địa phương, UBND huyện Tân Phú)

- Hỗ trợ tài chính cho Nhà trường để thực hiện chiến lược.

9. Hội cha mẹ học sinh

- Hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất,… để thực hiện một số mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

10. Cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh

- Đối với HS: không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học trung học hoặc học nghề. Ra sức rèn luyện đạo đức để trở thành những người công dân tốt.

- Đối với cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường: không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trở thành các giáo viên, nhân viên giỏi. Tích cực tham gia, đóng góp vào sự phát triển của Trường dựa vào khả năng của mỗi cá nhân./.

                                                                                          

Nơi nhận;

-PGD& ĐT(phê duyệt);

-Lãnh đạo nhà trường(tổ chức t/h);

-Đoàn thể(p/h);

-Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Trường