Ngày 4/10/2020. Liên đội cùng với CLB Mĩ thuật đã tổ chức cho các em trong BCH Liên - Chi đội sinh hoạt với chủ đề "Thắng cảnh quê hương em" thông qua hình thức xé giấy dán tranh tại khu du lịch Suối Mơ xã Trà Cổ. Đây là dịp để các em thể hiện được ý tưởng, sư sáng tạo và óc thẩm mỹ của các em. Tham gia buổi sinh hoạt này có Thầy Đinh Công Thái - Chủ tịch Công đoàn nhà trường.