Ngày 22/11/2020 nhà trường phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức lễ miting diễu hành hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV/AIDS. Tham dự buổi lễ miting có Đại diện UBND xã, Trạm y tế, BGH và 26 GV-NV cùng 340 HS tham gia, tham dự.