Chiều ngày 30/9/2021 Trường THCS Trà Cổ tổ chức hội nghị viên chức và người lao động năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự hội nghị có 24 GV-NV. Hội nghị là dịp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 và bầu ra Ban thanh tra nhân dân. Tham dự Hội nghị có đại diện cấp ủy Chi bộ, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân và 3 tổ trưởng đại diện cho 3 tổ trong nhà trường.

Tại Hội nghị các đại biểu đã lắng nghe Thầy Phan Văn Liên, Hiệu trưởng trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2020-2021và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm năm học 2021-2022. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những kết quả đã đạt được trong năm học 2020-2021 và đồng thời đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể của Nhà trường trong năm học 2021-2022 .Tiếp theo, Hội nghị đã nghe báo cáo công tác Thanh tra nhân dân và báo cáo thu chi tài chính của nhà trường.

Đoàn chủ tịch đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc, các vấn đề tồn tại trong năm học 2020-2021; Đồng thời ghi nhận và làm rõ hơn về các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu về các mặt hoạt động của Nhà trường trong thời gian tới.

Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị viên chức, người lao động trường THCS Trà Cổ năm học 2021-2022 kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể viên chức và người lao động nhà trường.