Ngày 19/4/2021 liên đội trường THCS tham gia giao lưu kết nghĩa với 3 liên đội trên địa bàn huyện Tân Phú đó là: Liên đội THCS Phú Thịnh, Liên đội TH-THCS Nam Cát Tiên, Liên đội TH Kim Đồng. Sau buổi giao lưu các liên đội đã tổ chức giao lưu 2 bài trống Đội nâng cao (Bài Marche và bài trống Liên Xô). Cũng trong buổi giao lưu Liên Đội THCS Trà Cổ và Liên Đội THCS Phú Thịnh đã trao 2 phần quà cho 2 liên đội TH -THCS Nam Cát Tiên và TH Kim Đồng.