Ngày 15/10/2020 Liên đội trường THCS Trà Cổ tổ chức Đại hội Đại biểu Liên đội năm học 2020-2021. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Phạm Văn Trương - P. Chủ tịch HĐĐ huyện; Chị Nguyễn Thị Trúc Mai - Bí thư Đoàn xã cùng BGH, Công đoàn, các tổ trưởng chuyên môn, 9 GVCN và 27 đại biểu đại diện cho hơn 340 bạn Đội viên trong toàn Liên đội.

Đại hội đã bầu ra 11 bạn vào BCH Liên đội trong đó 1 Liên đội trưởng, 2 Liên đội phó và 8 ủy viên.

Cũng trong Đại hội này. HĐĐ đã trao giấy khen của HĐĐ Tỉnh cho BCH Liên đội đã có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Đội và Giấy chứng nhận Liên đội mạnh cấp Tỉnh năm học 2019-2020.