Ngày 6 tháng 5 năm 2021. Liên đội đã tiến hành tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp trường năm học 2020-2021. Tham dự Đại hội có Đại diện BTV Xã Đoàn, BGH và đại diện Ban đại diện CMHS. Trong buổi Đại hội này Liên đội đã tổ chức trao giấy chứng nhận và quà cho 27 Đội viên xuất sắc đại diện cho 9 chi đội.