TRƯỜNG THCS TRÀ CỔ

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG:

Xã Trà cổ có tổng diện tích tự nhiên là 1716,8483 ha thuộc huyện Tân Phú được thành lập năm 1991 sau khi chia tách từ xã Phú Lộc cũ (nay là Thị trấn Tân Phú). Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với các loại cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn trái, chăn nuôi chưa phát triển, hệ thống đường giao thông liên ấp đa số là đường be cũ nên việc đi lại sinh hoạt của nhân dân và học sinh trong xã còn gặp nhiều khó khăn.

Về hành chính: Địa giới hành chính xã dọc theo tuyến Hương lộ 33 từ km 1 đến km 6.

- Phía Đông giáp xã Phú Thanh

- Phía Tây Nam giáp xã Phú Hòa,Phú Lợi (Huyện Định Quán)

- Phía Nam giáp xã Phú Điền.

- Phía Tây Bắc giáp Thị trấn Tân Phú

- Diện tích tự nhiên: 1716,8483 ha

Trong đó :

- Diện tích đất nông nghiệp: 1495,4534 ha.

- Diện tích nuôi trồng thủy sản: 87,7251ha.

 Dân số 1382 hộ 7117 khẩu, đa số là dân tộc Kinh cùng các dân tộc khác như, Nùng, Châu ro, Khơ me, Châu mạ, Mường… Cơ cấu thành phần kinh tế: đa số người dân làm nông nghiệp khoảng 95%, dịch vụ thương mại khác: 05% .Đời sống của người dân đang từng bước ổn định và nâng cao.

Trong những năm tiếp theo phấn đấu xây dựng xã Trà Cổ trở thành một xã có nền kinh tế phát triển theo hướng phát triển cây công nghiệp lâu năm, nuôi trồng thủy sản và thương mại dịch vụ du lịch. Các chỉ tiêu về: Giáo dục, y tế, hưởng thụ văn hoá, thu nhập và việc làm, phương tiện sinh hoạt cá nhân được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người từ 6 triệu/người/năm.

Về giáo dục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường.Tích cực thực hiện cuộc vận động “kỷ cương,tình thương, trách nhiệm”, xây dựng nhà trường có đời sống văn hoá tốt. Đẩy mạnh triển khai thực hiện chỉ thị 34 – CT/TW về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học. Tổ chức thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhà trường.

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh ngồi nhầm lớp”.

       II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TRƯỜNG THCS TRÀ CỔ

Trường THCS Trà Cổ thành lập theo Quyết định số : 84/QĐ-TC của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, ngày 15 tháng 5 năm 1999 trên cơ sở tách từ trường  THCS Quang Trung (tách từ năm học 1998-1999 theo Quyết định số : 03/QĐ-TC của Phòng Giáo dục Tân Phú ngày 6 tháng 8 năm 1998).

Trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường 10 năm qua, được sự quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi các cấp lãnh đạo địa phương và hội cha mẹ học sinh.Với tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm phấn đấu vươn lên của tập thể sư phạm đã đưa nhà trường vượt khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từng năm học, thành tích của nhà trường năm sau tiến bộ hơn năm trước.Nhà trường, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cũng đạt các danh hiệu vững mạnh.